Infrastructuur updaten en reorganiseren

Omgeving:  1 server  en 10 werkstations
Besturingssystemen: Windows 2000 en XP
Software: Pervasive Database, Ridder, MS Office

Voor een klant de infrastructuur geupdate en waar nodig vervangen. Tevens een hiërarchische rechtenstructuur aangebracht en een beveiligingsbeleid geïmplementeerd.

Project informatie systeem

Voor het project RIO (Realisatie Infrastructuur Ontvlechting) heb ik een informatie systeem ontworpen en gebouwd in MS Access. Het informatie systeem geeft de verschillende deelprojecten inzicht over de te ontvlechten infrastructuur (+/- 3.000 servers)  Door servers te duiden (VGZ of Unive) wordt inzichtelijk wat er met de server moet worden gedaan. Bijvoorbeeld: IP omnummeren, VLAN omklapacties of een domeinmigratie. Zodra het project stopt zal het informatie systeem worden overgedragen aan Unive en dienen als archief.

MyCard